Τι είναι η insiders CARD; Η Insiders CARD είναι μία εκπτωτική κάρτα που προσφέρει στα Μέλη της μοναδικά προνόμια.
Φαινομενικά μπορεί να μοιάζει με άλλα παρεμφερή εκπτωτικά σχέδια, στην πραγματικότητα όμως διαφέρει κατά πολύ.
Δύο από τις ιδιάζουσες διαφορές που έχει σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη εκπτωτική κάρτα είναι:
Οι εκπτώσεις που δικαιούνται τα Μέλη της είναι ολόχρονες και πάνω από 15% (χωρίς ΚΑΜΙΑ εξαίρεση και κανένα περιορισμό σε μέρα/ώρα/προϊόν). Δηλαδή, δεν υπάρχουν οι γνωστές εξαιρέσεις π.χ. αργίες, Σάββατα, εξαιρέσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα κ.ο.κ. Είναι συνεχείς εκπτώσεις, 365 μέρες το χρόνο, χωρίς ΚΑΜΙΑ εξαίρεση και κανένα περιορισμό!